Coaching

Coaching jest metodą rozwoju osobistego i zawodowego człowieka, nakierowaną na realizację jego zamierzonych celów. Coaching jako metoda czerpie w największej mierze z psychologii, ale także z zarządzania, socjologii czy teorii sportu.
W praktyce coaching polega na relacji coacha z klientem, którzy spotykają się w czasie systematycznie planowanych sesji. Pojedyncza sesja coachingowa trwa ok. 70-80 min., zaś łączna liczba sesji składających się na całościowy proces dla jednej osoby nie przekracza zazwyczaj 10 spotkań. Coaching jest bowiem formą wsparcia krótkoterminowego, co oznacza, że nie powinien rozciągać się na lata, lecz najwyżej na miesiące. W przeciwnym razie istnieje ryzyko przerodzenia się takiej formy pomocy w terapię.

Cel

Coaching jest metodą pozwalającą opracowywać i realizować założone cele. Wielokrotnie podkreśla się, że nie ma coachingu bez obranego przez klienta celu. Rezultatem  coachingu jest zdolność klienta do samodzielnej, skutecznej pracy nad swoimi celami.

Orientacja czasowa

Praca coachingowa toczy się i dotyczy tego, co tu i teraz. Koncentrujemy na teraźniejszości, by projektować upragnioną przyszłość. Do przeszłości sięgamy wyłącznie jako do skrzyni z zasobami.

Niedyrektywność

Coaching jest metodą niedyrektywną, a to oznacza, iż coach nie udziela klientowi konkretnych porad, ani tym bardziej nie instruuje klienta w zakresie działań, jakie należy podjąć. Coach posługuje się odpowiednimi pytaniami oraz narzędziami psychologicznymi mającymi pomóc klientowi w samodzielnym odnalezieniu odpowiedzi na kluczowe dla niego pytania.